Zajęcia dodatkowe
Metody nauczania
Aktualności przedszkola
Plan dnia
Galeria
Gazetka
„Groszkowy świat”
Personel
Statut i umowa
Logowanie do zdjęć
Mini-Groszek
Kontakt

W GROSZKU pracujemy w oparciu o program "Nasze Przedszkole. Program edukacji
przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci" Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej - zgodny z nową podstawą programową MEN.

Program ten wyodrębnia główne treści edukacyjne w przedszkolu: aktywność społeczną, językową, poznawczą, artystyczną, ruchową i zdrowotną oraz zakłada pełną elastyczność w toku wykorzystywania go w pracy pedagogicznej, co oznacza dostosowanie stawianych zadań do potrzeb zespołu dziecięcego i poszczególnych jednostek.

Poza tym w naszym przedszkolu wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne:

1.Innowacyjne metody czytania w przedszkolu:
• Metoda wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak
• Metoda barwno-dźwiękowa Heleny Metery
• Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

2. Metody twórcze w wychowaniu fizycznym w przedszkolu:
• Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa
• Metoda gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniesów
• Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana
• Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
• Rytmy Reginy Przyborowskiej-Wynimko

3. Metody aktywne w przedszkolnej edukacji muzycznej:
• Metoda wychowania muzycznego Emila Jaquesa Dalcroze'a
• Rytmika Carla Orffa

4. Metody edukacji matematycznej
• Metoda wspomagania rozwoju umysłowego Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Do nauki języka angielskiego wybraliśmy nowy kurs dla dzieci łączący sprawną metodykę nauczania z ulubionymi postaciami z bajek i filmów Walta Disneya ENGLISH ADVENTURE wydawnictwo: LONGMAN.

Kursowi towarzyszy wyjątkowy komplet materiałów dodatkowych w postaci kaset video, DVD, plakatów, kart obrazkowych, kaset z piosenkami, testów, rozkładów materiału i planów wynikowych. Metodyka nauczania ENGLISH ADVENTURE jest oparta na następującym modelu:
• wprowadzenie nowego słownictwa
• utrwalanie wprowadzonego materiału
• swobodne użycie języka
• powtórzenie materiału - wszystko to podczas wyśmienitej zabawy.

Według nas jest to najbardziej interesująca oferta wśród publikacji edukacyjnych.